Sněmovní tisk 59
Vl. n. z. opatření v soustavě ústředních orgánů státní správ

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Mlynář Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 59/0 dne 25. 9. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2002 (usnesení č. 29). Určil zpravodaje: Tom Zajíček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 10. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 100).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 59/3, který byl rozeslán 16. 10. 2002 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 10. 2002 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 207, usnesení č. 141).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 366, dokument 366/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Vladimír Schovánek) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Edvard Outrata).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 7. 2002 a přijal usnesení č. 144, které bylo rozdáno jako tisk 366/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 6. 11. 2002 a přijal usnesení č. 131, které bylo rozdáno jako tisk 366/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 11. 2002 na 22. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 484).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 11. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 11. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 12. 2002.

Zákon vyhlášen 13. 12. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 179 pod číslem 517/2002 Sb.



Hesla věcného rejstříku: Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: informační politika, informační systém, ministerstvo, ústřední orgány státní správy

Navržené změny předpisů (9)



ISP (příhlásit)