Sněmovní tisk 571
Interpelace K.Konečné na V.Špidlu ve věci výstavby zábran v blízkosti č.-s. hranice

Dokument

Autor: Ing. Kateřina Konečná

Úplný název: Písemná interpelace poslankyně Kateřiny Konečné na předsedu vlády Vladimíra Špidlu ve věci výstavby zábran na místních komunikacích v blízkosti česko-slovenské hranice.
Adresát: PhDr. Vladimír Špidla
Podáno dne: 7. 11. 2003
Odesláno adresátovi: 12. 11. 2003
O zařazení na schůzi požádáno dne: 23. 1. 2004

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 27. 1. 2004 jako tisk 571/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 19. 2. 2004 na 27. schůzi
    Sněmovna vyslovila s odpovědí nesouhlas (usnesení č. 913).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, hranice, pohraniční oblast, SlovenskoISP (příhlásit)