Sněmovní tisk 510
Novela z. o návykových látkách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Součková Marie.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 510/0 dne 13. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Lucie Talmanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 884).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 510/2, který byl rozeslán 30. 3. 2004 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 4. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 250, usnesení č. 1034).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 4. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 341, dokument 341/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 4. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Doc.MUDr. Karel Barták, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Karel Tejnora), Výbor pro záležitosti Evropské unie (Karel Tejnora).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 5. 5. 2004 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 341/1 (schvaluje).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 5. 5. 2004 a přijal usnesení č. 229, které bylo rozdáno jako tisk 341/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 5. 2004 na 15. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 449).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 5. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 6. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 6. 2004.

Zákon vyhlášen 15. 6. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 118 pod číslem 362/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Léčiva, Obchod zahraniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Obchod, Politika, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: dovozní omezení, dovozní povolení, drogová závislost, farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, konopí, kontrola léčiv, omamná látka, povolení k prodeji, přibližování legislativy, psychotropní látka

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)