Sněmovní tisk 494
Dohoda ČR a Maďars. rep. o akcep. průmysl. výrobků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Urban Milan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 494/0 dne 11. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: JUDr. Karel Kühnl a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 12. 2003 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 844).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 28. 1. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 494/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 10. 2. 2004 na 27. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 894).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 12. 2. 2004.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 22. 1. 2004.

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 12. 2. 2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 1. 4. 2004 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 13 pod číslem 42/2004 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, evropský průmyslový prostor, Maďarsko, ochrana trhu, průmyslové vlastnictví, průmyslový výrobek, sladění noremISP (příhlásit)