Sněmovní tisk 464
Návrh rozpočtu Stát. fondu dopr. infrastruktury na rok 2004

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2004

Autor: Šimonovský Milan

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 1. 10. 2003 jako tisk 464/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 2. 10. 2003 (usnesení č. 189). Zpravodajem určen Ing. Jaromír Schling.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 5. 12. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 464/1 (pozměňovací návrhy).
 • Č

  Čtení proběhlo 11. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 815).Hesla věcného rejstříku: Doprava

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, dopravní politika, dopravní síť, financování z veřejných prostředků, návrh rozpočtuISP (příhlásit)