Sněmovní tisk 43
V. n. z. o poskytování platu při dočasné neschopnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 10. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Škromach Zdeněk.

Poslanecká sněmovna


 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 9. 2002 na 5. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 9. 2002 na 5. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 9. 2002 na 5. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 56, usnesení č. 68).

 • Senát

  • PS

   Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 9. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 354, dokument 354/0.

  • O

   Organizační výbor dne 26. 9. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Tomáš Julínek) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Ondřej Feber), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (RNDr. Ivan Havlíček, CSc.).

  • V
   • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 9. 2002 a přijal usnesení č. 327, které bylo rozdáno jako tisk 354/2 (schvaluje).
   • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 18. 9. 2002 a přijal usnesení č. 95, které bylo rozdáno jako tisk 354/1 (nezabývat se).
   • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 9. 2002 a přijal usnesení č. 138, které bylo rozdáno jako tisk 354/3 (schvaluje).

  Prezident republiky

  • P

   Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 9. 2002.
   Prezident zákon podepsal 23. 9. 2002.

  Sbírka zákonů

  • Sb

   Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 9. 2002.

  Zákon vyhlášen 27. 9. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 150 pod číslem 420/2002 Sb.  Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Náležitosti členů parlamentu, Soudnictví, Stav legislativní nouze

  Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

  Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, poslanec parlamentu, pracovní nezpůsobilost, soudce, státní úředník, veřejná funkce, zdravotní pojištění

  Navržené změny předpisů (2)  ISP (příhlásit)