Sněmovní tisk 370
Novela z. o sociálně - právní ochraně dětí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Janeček, Vilém Holáň, Tomáš Kvapil, Jan Kasal) předložila sněmovně návrh zákona 16. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Janeček Josef a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 370/0 dne 18. 6. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 6. 2003. Vláda zaslala stanovisko 17. 7. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 7. 2003 jako tisk 370/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 4. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 331, dokument 331/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 4. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Doc.MUDr. Karel Barták, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (MUDr. Martin Dvořák).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 14. 4. 2004 a přijal usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako tisk 331/1 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 29. 4. 2004 a přijal usnesení č. 190, které bylo rozdáno jako tisk 331/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 4. 2004 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 415).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 5. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 5. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 5. 2004.

Zákon vyhlášen 27. 5. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 315/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mládež, Rodina

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: adopce dítěte, ochrana dítěte, poručenství, rodinná politika, rodinné přídavky, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)