Sněmovní tisk 367
Roční finanční dohoda pro rok 2002

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 12. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 367/0 dne 13. 6. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 25. 6. 2003 (usnesení č. 161). Určil zpravodaje: JUDr. Karel Kühnl a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 10. 2003 na 22. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 722).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 28. 1. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 367/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 3. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 367/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal mezinárodní smlouvu a vydal 3. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 367/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zemědělský výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 10. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 367/4 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 23. 3. 2004 na 27. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 971).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 24. 3. 2004.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 14. 4. 2004.

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 21. 4. 2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 11. 5. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 26 pod číslem 53/2005 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropská komise, finanční dohoda, finanční pomoc, předvstupní pomocISP (příhlásit)