Sněmovní tisk 322
Novela z. o majetku ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Mandík, Ludmila Brynychová, Miloslava Vostrá, Milan Bičík) předložila sněmovně návrh zákona 30. 4. 2003.
Zástupce navrhovatele: Mandík Josef a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 322/0 dne 30. 4. 2003.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 5. 2003. Vláda zaslala stanovisko 30. 5. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 6. 2003 jako tisk 322/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Organizace neziskové, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: převod vlastnictví, veřejný majetek, vlastnictví, vlastnictví lesů

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)