Sněmovní tisk 28
Návrh novely zákona o myslivosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Ladislav Skopal, Pavel Kováčik, Jan Grůza) předložila sněmovně návrh zákona 26. 8. 2002.
Zástupce navrhovatele: Skopal Ladislav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 28/0 dne 30. 8. 2002.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 9. 2002. Vláda zaslala stanovisko 26. 9. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 9. 2002 jako tisk 28/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2002 (usnesení č. 29). Určil zpravodaje: Ing. Josef Mandík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 10. 2002 na 6. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 97).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 12. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 28/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 12. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 12. 2002 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 28/3, který byl rozeslán 5. 12. 2002 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 12. 2002 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 249, usnesení č. 230).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 12. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 9, dokument 9/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 12. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Fencl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Vladimír Schovánek), Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (Ing. Jan Fencl).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 1. 2003 a přijal usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako tisk 9/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 8. 1. 2003 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 9/2 (pozměňovací návrhy).
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 8. 1. 2003 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 9/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 1. 2003 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 39).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 13. 1. 2003 poslancům jako tisk 28/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 13. 1. 2003 poslancům jako tisk 28/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 24, usnesení č. 243).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 2. 2003.

Zákon vyhlášen 28. 2. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 23 pod číslem 59/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Myslivost

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: chov zvířat, lov, lovná zvěř, ochrana zvířat, regulace lovu, systém vlastnictví půdy

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)