Sněmovní tisk 277
Interpelace K.Konečné ve věci velvyslance v Bělorusku

Dokument

Autor: Ing. Kateřina Konečná

Úplný název: Písemná interpelace poslankyně Kateřiny Konečné na ministra zahraničních věcí Cyrila Svobodu ve věci zřízení postu velvylance České republiky v Bělorusku
Adresát: JUDr. Cyril Svoboda
Podáno dne: 17. 2. 2003
Odesláno adresátovi: 18. 2. 2003
O zařazení na schůzi požádáno dne: 28. 3. 2003

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 1. 4. 2003 jako tisk 277/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 10. 4. 2003 na 14. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: Bělorusko, Česká republika, diplomatická služba, velvyslanectvíISP (příhlásit)