Sněmovní tisk 261
V. n. z. měnící zákoník práce - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 3. 2003.
Zástupce navrhovatele: Škromach Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 261/0 dne 19. 3. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 3. 2003 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: Ing. Alena Páralová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 389).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 261/4, který byl rozeslán 17. 10. 2003 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 329, usnesení č. 728).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 11. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 219, dokument 219/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Milan Štěch) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář), Výbor pro evropskou integraci (Eduard Matykiewicz), Ústavně-právní výbor (Ladislav Macák), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Jiří Zlatuška).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 3. 12. 2003 a přijal usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako tisk 219/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 12. 2003 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 219/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 3. 12. 2003 a přijal usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako tisk 219/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 4. 12. 2003 a přijal usnesení č. 140, které bylo rozdáno jako tisk 219/3 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 12. 2003 a přijal usnesení č. 179, které bylo rozdáno jako tisk 219/5 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 219/6.

 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2003 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 265).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 12. 2003 poslancům jako tisk 261/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 12. 2003 poslancům jako tisk 261/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 1. 2004 na 26. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 10, usnesení č. 889).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 1. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 1. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 2. 2004.

Zákon vyhlášen 12. 2. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 14 pod číslem 46/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zákoník práce

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: pracovní právo, přibližování legislativy, přístup k zaměstnání, rovné zacházení, zákoník práce

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)