Sněmovní tisk 242
V. n. z. o uznávání odborné kvalifikace - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 3. 2003.
Zástupce navrhovatele: Škromach Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 242/0 dne 11. 3. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 3. 2003 (usnesení č. 105). Určil zpravodaje: Mgr. Soňa Marková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro evropskou integraci

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 388).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 242/2, který byl rozeslán 15. 10. 2003 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 98, usnesení č. 686).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 11. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 212, dokument 212/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Václav Roubíček) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Miroslav Škaloud), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Jan Hadrava).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 27. 11. 2003 a přijal usnesení č. 132, které bylo rozdáno jako tisk 212/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 3. 12. 2003 a přijal usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako tisk 212/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 3. 12. 2003 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 212/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2003 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 266).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 12. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 1. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 1. 2004.

Zákon vyhlášen 23. 1. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 7 pod číslem 18/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Kvalifikace pracovní, Zákoník práce

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Kultura, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Školství

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, politika zaměstnanosti EU, svoboda poskytovat služby, uznání diplomu, uznání studia, volný pohyb pracovníků

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)