Usnesení PS č. 686

k vládnímu návrhu zákona o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) /sněmovní tisk 242/ - třetí čtení (23. října 2003)
ISP (příhlásit)