Sněmovní tisk 125
Dohoda mezi ČR a Maltou o podpoře a ochraně investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 12. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 125/0 dne 14. 11. 2002.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: Mgr. David Šeich a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 12. 2002 na 8. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 197).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 125/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 10. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 125/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 4. 3. 2003 na 10. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 317).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 11. 3. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 17. 4. 2003.

Senát

 • PS

  Bohuslav Sobotka předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 3. 2003 jako senátní tisk 63/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 3. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Rückl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 4. 2003 a přijal usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako tisk 63/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 4. 2003 a přijal usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako tisk 63/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 4. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 100).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 4. 2003.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 6. 10. 2003 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 53 pod číslem 115/2003 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Malta, ochrana investic, podpora investicISP (příhlásit)