Sněmovní tisk 1184
N. z. jednoráz. peněžní částka osobám vyloučeným ze studia

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 2. 11. 2005.
Zástupce navrhovatele: Říha Vladimír a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1184/0 dne 2. 11. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 11. 2005. Vláda zaslala stanovisko 1. 12. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 12. 2005 jako tisk 1184/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 12. 2005 (usnesení č. 525). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 45, usnesení č. 2230).Hesla věcného rejstříku: Odškodnění, Školství

Deskriptory EUROVOCu: Československo, náhrada škody, odškodnění, politická diskriminace, předčasné ukončení studia, student, učitel, vysokoškolské vzdělání, zákaz výkonu povoláníISP (příhlásit)