Sněmovní tisk 1184
N. z. jednoráz. peněžní částka osobám vyloučeným ze studia

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vladimír Říha, Jaroslav Lobkowicz, Vlasta Parkanová, Eva Nováková, Robin Böhnisch, Ivo Vykydal, Jan Kasal, Jiří Hanuš, Petr Bratský, Jiří Karas, Jan Grůza) předložila sněmovně návrh zákona 2. 11. 2005.
Zástupce navrhovatele: Říha Vladimír a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1184/0 dne 2. 11. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 11. 2005. Vláda zaslala stanovisko 1. 12. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 12. 2005 jako tisk 1184/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 12. 2005 (usnesení č. 525). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 45, usnesení č. 2230).Hesla věcného rejstříku: Odškodnění, Školství

Deskriptory EUROVOCu: Československo, náhrada škody, odškodnění, politická diskriminace, předčasné ukončení studia, student, učitel, vysokoškolské vzdělání, zákaz výkonu povoláníISP (příhlásit)