Sněmovní tisk 1160
Vl. n. z. o opatřeních ve vztahu k Libyi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1160/0 dne 4. 10. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 10. 2005 (usnesení č. 493). Určil zpravodaje: Jan Kavan a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 6. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 6. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 616, usnesení č. 2024).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 2. 1. 2006.
  Zákon Senátem schválen 27. 1. 2006.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 2. 2006.

Zákon vyhlášen 27. 2. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 49/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Extremismus, Politika zahraniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Obchod, Obrana a bezpečnost, Politika

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Libye, mezinárodní právo, mezinárodní sankce, Rada bezpečnosti OSN, rezoluce OSN

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)