Sněmovní tisk 1148
Novela z. o integrované prevenci a omezování znečištění - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 2. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 271, dokument 271/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 2. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Prof.RNDr. Bedřich Moldan, CSc.).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 9. 3. 2006 a přijal usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako tisk 271/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 3. 2006 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 381).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 24. 3. 2006 poslancům jako tisk 1148/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 24. 3. 2006 poslancům jako tisk 1148/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 169, usnesení č. 2417).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 26. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 222/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: kontrola znečištění, obchodovatelné emisní povolení, ochrana životního prostředí, opatření na kontrolu znečištění, prevence znečištění, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (12)ISP (příhlásit)