Sněmovní tisk 1144
Návrh zákona o podpoře rodiny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Janeček, Jaromír Talíř, Tomáš Kvapil, Michaela Šojdrová, Vilém Holáň) předložila sněmovně návrh zákona 23. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: Janeček Josef a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1144/0 dne 26. 9. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 9. 2005. Vláda zaslala stanovisko 27. 10. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 10. 2005 jako tisk 1144/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 11. 2005 (usnesení č. 507). Určil zpravodaje: Ing. Hana Orgoníková a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 68, usnesení č. 2241).Hesla věcného rejstříku: Rodina

Deskriptory EUROVOCu: manželství, rodinná politika, státní podporaISP (příhlásit)