Sněmovní tisk 1018
Úml. o přistoupení k Úml. o právu rozhodém pro závaz. vztahy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 20. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1018/0 dne 28. 6. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 29. 6. 2005 (usnesení č. 467). Určil zpravodaje: prof.JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 10. 2005 na 48. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1936).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 9. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1018/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1018/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 9. 2. 2006 na 53. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2192).

Senát

 • PS

  Pavel Němec předložil Senátu mezinárodní smlouvu 20. 6. 2005 jako senátní tisk 98/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 6. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Jaroslav Kubín) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Alexandr Novák), Výbor pro záležitosti Evropské unie (Jan Hadrava).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 9. 2005 a přijal usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako tisk 98/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 9. 2005 a přijal usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako tisk 98/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 14. 9. 2005 a přijal usnesení č. 160, které bylo rozdáno jako tisk 98/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 9. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 232).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 2. 2006.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 13. 7. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 31 pod číslem 64/2006 Sb. m. s.



Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní právo soukromé, závazková odpovědnost



ISP (příhlásit)