Sněmovní tisk 1012
Novela z. o platu představitelů státní moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 9. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: Kasal Jan a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1012/0 dne 10. 6. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 6. 2005. Vláda zaslala stanovisko 14. 7. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 7. 2005 jako tisk 1012/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 18. 7. 2005. Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 57)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 706, usnesení č. 2205).Hesla věcného rejstříku: Evropský parlament, Mzdy, odměna za práci, Náležitosti členů parlamentu, Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, mzda, odměňování, poslanec parlamentu, soudce a státní zástupce

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)