Sněmovní tisk 976
Vládní návrh zákona o Českém rozhlasu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 6. 2001.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 203, dokument 203/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Daniel Kroupa).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 27. 2. 2002 a přijal usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako tisk 203/1 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 3. 2002 poslancům jako tisk 976/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 3. 2002 poslancům jako tisk 976/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 4. 2002 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 885, usnesení č. 2222).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 4. 2002.
  Prezident zákon nepodepsal a 23. 4. 2002 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 976/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 9. 5. 2002 na 49. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 323, usnesení č. 2305).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 5. 2002.

Zákon vyhlášen 22. 5. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 80 pod číslem 192/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozhlas, Řád jednací

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: organizační schéma, struktura podnikuISP (příhlásit)