Sněmovní tisk 972
Vládní návrh trestního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 6. 2001.
Zástupce navrhovatele: Bureš Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 972/0 dne 14. 6. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2001 (usnesení č. 424). Určil zpravodaje: JUDr. Jitka Kupčová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1778).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 972/2, který byl rozeslán 1. 2. 2002.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 411, usnesení č. 2061).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 200, dokument 200/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 3. 2002 a přijal usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako tisk 200/1 (pozměňovací návrhy).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 3. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 3. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2002.

Zákon vyhlášen 15. 4. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 134/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zákon trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Státní správa a justice, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: korupce, nedovolený obchod, obchod s orgány, správní řízení, trestní sankce, trestní zákoník, trestný činISP (příhlásit)