Usnesení PS č. 2061

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 972/ - třetí čtení (8. února 2002)

Související sněmovní tisky

972 Vládní návrh trestního zákona
ISP (příhlásit)