Sněmovní tisk 94
Dohoda mezi ČR a Jihoafrickou rep. o podpoře investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 23. 12. 1998.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Ivo.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 94/0 dne 29. 12. 1998.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 1. 1999. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Tollner a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 2. 1999 na 9. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 161).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 8. 3. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 94/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 11. 3. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 94/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 3. 6. 1999 na 13. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 316).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 7. 6. 1999.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 1. 7. 1999.

Senát

 • PS

  Ivo Svoboda předložil Senátu mezinárodní smlouvu 7. 6. 1999 jako senátní tisk 37/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 6. 1999 a přijal usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako tisk 37/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 6. 1999 a přijal usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako tisk 37/1 (vyslovuje souhlas).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Jihoafrická republika, ochrana investic, podpora investicISP (příhlásit)