Sněmovní tisk 935
Změny Stanov Mezinár. agentury pro atom. energii

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 5. 2001.
Zástupce navrhovatele: Kavan Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 935/0 dne 22. 5. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 23. 5. 2001 (usnesení č. 416). Určil zpravodaje: RNDr. Jiří Payne a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 7. 2001 na 37. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1667).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 1. 10. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 935/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 30. 10. 2001 na 39. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1815).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 7. 11. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 22. 11. 2001.

Senát

 • PS

  Jan Kavan předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 138/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 11. 2001 a přijal usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako tisk 138/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 11. 2001 a přijal usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako tisk 138/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 4. 12. 2001.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, financování, Mezinárodní agentura pro atomovou energiiISP (příhlásit)