Sněmovní tisk 925
Vl. n. zák. veřej. zdravot. pojištění - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 5. 2001.
Zástupce navrhovatele: Fišer Bohumil.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 148, dokument 148/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Zuzana Roithová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 28. 11. 2001 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 148/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 28. 11. 2001 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 148/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 30. 11. 2001 a přijal usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako tisk 148/3 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 12. 2001 poslancům jako tisk 925/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 12. 2001 poslancům jako tisk 925/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 29. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 49).Hesla věcného rejstříku: Pojištění

Deskriptory EUROVOCu: pojistné, seznam léčiv, výživa, zdraví veřejnosti, zdravotní péče, zdravotní pojištění, zdravotní politikaISP (příhlásit)