Sněmovní tisk 887
Vládní návrh celního zákona - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 3. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 887/0 dne 23. 3. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 3. 2001 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: Ing. Ivan Pilip a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1589).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona v podrobné rozpravě 18. 10. 2001 na 39. schůzi vrácen výborům k novému projednání (hlasování č. 93, usnesení č. 1744).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 887/7, který byl rozeslán 1. 11. 2001 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2001 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 34, usnesení č. 1853).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 151, dokument 151/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Doc.MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc.).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 12. 2001 a přijal usnesení č. 160, které bylo rozdáno jako tisk 151/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 28. 12. 2001 a přijal usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako tisk 151/2 (schvaluje).
  Zákon Senátem schválen 6. 12. 2001.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 4. 1. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 1 pod číslem 1/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Celnictví, cla

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obchod

Deskriptory EUROVOCu: celní politika, celní právo, clo, informace, technická spolupráce, způsob financováníISP (příhlásit)