Usnesení PS č. 1853

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 887/ - třetí čtení (9. listopadu 2001)
ISP (příhlásit)