Sněmovní tisk 857
Návrh novely Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Václav Exner, Dalibor Matulka, Zuzka Bebarová Rujbrová) předložila sněmovně návrh zákona 23. 2. 2001.
Zástupce navrhovatele: Filip Vojtěch a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 857/0 dne 26. 2. 2001.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 2. 2001. Vláda zaslala stanovisko 22. 3. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 3. 2001 jako tisk 857/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ústava České republiky, Ústavní soud

Deskriptory EUROVOCu: legislativa, soudní pravomoc, ústava, ústavní soud, zákonISP (příhlásit)