Usnesení PS č. 1505

k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa, Václava Exnera, Dalibora Matulky a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 857/ - prvé čtení (4. dubna 2001)

Související sněmovní tisky

857 Návrh novely Ústava ČR
ISP (příhlásit)