Sněmovní tisk 849
Návrh novely zákona o střelných zbraních a střelivu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Grüner, Jaroslav Lobkowicz, Josef Mandík, Václav Hanuš) předložila sněmovně návrh zákona 9. 2. 2001.
Zástupce navrhovatele: Grüner Václav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 849/0 dne 13. 2. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 2. 2001. Vláda zaslala stanovisko 16. 3. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 3. 2001 jako tisk 849/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 3. 2001 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: Petr Koháček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 4. 2001 na 35. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1534).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 27. 6. 2001 na 37. schůzi vrácen výborům k novému projednání (hlasování č. 68, usnesení č. 1647).

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 25. 10. 2001 na 39. schůzi přerušeno (usnesení č. 1792).
  Návrh zákona 6. 2. 2002 na 46. schůzi vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Zbraně

Deskriptory EUROVOCu: osobní zbraň, střelná zbraň a střelivo, trestný čin proti osobám, veřejná bezpečnost, vojenské vybaveníISP (příhlásit)