Sněmovní tisk 846
Dohoda o výsadách a imun. Mez. tribunálu pro mořs. právo

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 9. 2. 2001.
Zástupce navrhovatele: Kavan Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 846/0 dne 13. 2. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 2. 2001. Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 4. 2001 na 35. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1516).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 8. 6. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 846/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 3. 7. 2001 na 37. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1666).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 17. 7. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 7. 8. 2001.

Senát

 • PS

  Jan Kavan předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 7. 2001 jako senátní tisk 84/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Peter Morávek).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 8. 2001 a přijal usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako tisk 84/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 14. 8. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 28. 2. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 6 pod číslem 10/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní právo, mezinárodní soud, mořské právo, řešení sporů, výsadaISP (příhlásit)