Sněmovní tisk 844
Protokol o výsadách a imun. Mez. úřadu pro mořské dno

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 9. 2. 2001.
Zástupce navrhovatele: Kavan Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 844/0 dne 13. 2. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 2. 2001. Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 4. 2001 na 35. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1515).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 8. 6. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 844/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 3. 7. 2001 na 37. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1665).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 17. 7. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 7. 8. 2001.

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 14. 8. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 12. 6. 2003 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 35 pod číslem 77/2003 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní vztahy, mořské dno, výsadaISP (příhlásit)