Sněmovní tisk 843
Úmluvy o mezinárodním civilním letectví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 8. 2. 2001.
Zástupce navrhovatele: Schling Jaromír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 843/0 dne 13. 2. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 2. 2001. Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 4. 2001 na 35. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1543).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 8. 6. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 843/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 27. 6. 2001 na 37. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1652).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 17. 7. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 7. 8. 2001.

Senát

 • PS

  Jaromír Schling předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 7. 2001 jako senátní tisk 78/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zieleniec).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 7. 2001 a přijal usnesení č. 90, které bylo rozdáno jako tisk 78/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 8. 2001 a přijal usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako tisk 78/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 14. 8. 2001.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, civilní letectví, Mezinárodní organizace pro civilní letectvíISP (příhlásit)