Sněmovní tisk 830
Vládní návrh zákona o správních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 2. 2001.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 830/0 dne 6. 2. 2001.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 2. 2001 (usnesení č. 369). Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 22. 2. 2001 na 34. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 1433).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: ceník, daňové orgány, fiskální politika, režijní náklady, veřejná správaISP (příhlásit)