Sněmovní tisk 828
Návrh zák. o majetku ČR a jejím vystup. v právních vztazích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Zdeňka Horníková, Pavel Hrnčíř, Vladimír Doležal, Pavel Němec, Evžen Snítilý, Stanislav Křeček) předložila sněmovně návrh zákona 30. 1. 2001.
Zástupce navrhovatele: Horníková Zdeňka a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 828/0 dne 1. 2. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 2. 2001. Vláda zaslala stanovisko 28. 2. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 3. 2001 jako tisk 828/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 59, dokument 59/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Mirek Topolánek) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Vladimír Kulhánek), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Stanislav Bělehrádek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 6. 2001 a přijal usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako tisk 59/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 6. 2001 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 59/2 (nezabývat se).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 13. 6. 2001 a přijal usnesení č. 32, které bylo rozdáno jako tisk 59/3 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 6. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 6. 2001.

Zákon vyhlášen 29. 6. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 85 pod číslem 229/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: nemovitý majetek, převod vlastnictví, půda ve vlastnictví státu, veřejný majetekISP (příhlásit)