Usnesení PS č. 1622

k návrhu poslankyně Zdeňky Horníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 828/ - třetí čtení (25. května 2001)

Související sněmovní tisky

828 Návrh zák. o majetku ČR a jejím vystup. v právních vztazích
ISP (příhlásit)