Sněmovní tisk 81
Návrh zákona o zákonném pojištění odpovědnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Pavel Němec, Jiří Hofman, Martin Kocourek, Ludmila Müllerová, Václav Krása, Stanislav Volák, František Vnouček, Milada Emmerová) předložila sněmovně návrh zákona 10. 12. 1998.
Zástupce navrhovatele: Němec Pavel a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 81/0 dne 15. 12. 1998.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 12. 1998. Vláda zaslala stanovisko 13. 1. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 1. 1999 jako tisk 81/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Péče o zdraví, Pojištění, Pojišťovny, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: nemoc z povolání, pojištění proti pracovnímu úrazu, pojištění zákonné odpovědnosti, pojišťovna, zaměstnavatelISP (příhlásit)