Usnesení PS č. 145

k návrhu poslanců Pavla Němce a dalších na vydání zákona o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 81/ - prvé čtení (3. února 1999)

Související sněmovní tisky

81 Návrh zákona o zákonném pojištění odpovědnosti
ISP (příhlásit)