Sněmovní tisk 794
Vl. n. zák. souvisejícího s přijetím služebního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 12. 2000.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 247, dokument 247/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Jan Hadrava) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Vladimír Schovánek), Ústavně-právní výbor (Edvard Outrata).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 247/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 4. 2002 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 247/2 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 24. 4. 2002 a přijal usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako tisk 247/3 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 5. 2002 poslancům jako tisk 794/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 5. 2002 poslancům jako tisk 794/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 6. 2002 na 51. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 19, usnesení č. 2318).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 7. 2002.

Zákon vyhlášen 12. 7. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 114 pod číslem 309/2002 Sb.Související tisk: 792 (Vládní návrh služebního zákona).


Hesla věcného rejstříku: Správa státní, Zaměstnanci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: odměňování, státní úředník, státní zaměstnanec, statut zaměstnance, ústřední orgány státní správy, veřejná funkceISP (příhlásit)