Sněmovní tisk 79
Dohoda mezi ČR a Paraguayskou rep. o podpoře investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 12. 1998.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Ivo.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 79/0 dne 9. 12. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 10. 12. 1998 (usnesení č. 62). Určil zpravodaje: Mgr. Václav Nájemník a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 2. 1999 na 9. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 159).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 6. 2. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 79/1.
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 11. 3. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 79/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 3. 6. 1999 na 13. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 313).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 7. 6. 1999.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 1. 7. 1999.

Senát

 • PS

  Ivo Svoboda předložil Senátu mezinárodní smlouvu 7. 6. 1999 jako senátní tisk 35/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 6. 1999 a přijal usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako tisk 35/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 6. 1999 a přijal usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako tisk 35/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 2. 7. 1999.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 12. 5. 2000 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 21 pod číslem 38/2000 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ochrana investic, Paraguay, podpora investicISP (příhlásit)