Sněmovní tisk 771
Vládní návrh zákona o soudech a soudcích - RJ

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 11. 2000.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 771/0 dne 10. 11. 2000.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 11. 2000 (usnesení č. 335). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 1. 12. 2000 na 29. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 1. 12. 2000 na 29. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 139, usnesení č. 1322).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 369, dokument 369/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 12. 2000 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 369/1 (záznam z jednání).
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 12. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 12. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 1. 2001.

Zákon vyhlášen 11. 1. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 3 pod číslem 11/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: financování, právní systém, soudce, soudní pravomoc, soudní řízení, veřejná správa, vrchní soudISP (příhlásit)