Sněmovní tisk 734
Návrh novely z. o veřejném zdravotním pojištění - RJ

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Janeček, Václav Krása, Jan Svoboda) předložila sněmovně návrh zákona 25. 9. 2000.
Zástupce navrhovatele: Janeček Josef a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 734/0 dne 26. 9. 2000.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 9. 2000. Vláda zaslala stanovisko 5. 10. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 10. 2000 jako tisk 734/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 10. 2000 (usnesení č. 322). Určil zpravodaje: MUDr. Rostislav Čevela a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 17. 10. 2000 na 28. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 17. 10. 2000 na 28. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 44, usnesení č. 1217).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 347, dokument 347/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Tomáš Julínek).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 24. 10. 2000 a přijal usnesení č. 68, které bylo rozdáno jako tisk 347/1 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS


  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 28. 11. 2000 na 29. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 36, usnesení č. 1305).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 11. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 12. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 12. 2000.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 131 pod číslem 459/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: pojišťovna, výdaje na zdraví, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)