Sněmovní tisk 701
V. n. z. o navr. nezákon. vyvez. kult. statků - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 8. 2000.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 6, dokument 6/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Doc.MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc.).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 14. 2. 2001 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 6/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 14. 2. 2001 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 6/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 3. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 3. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 3. 2001.

Zákon vyhlášen 21. 3. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 41 pod číslem 101/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Památky kulturní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Obchod

Deskriptory EUROVOCu: kulturní dědictví, kulturní majetek, nedovolený obchod, obchod s uměním, ochrana kulturního dědictvíISP (příhlásit)