Sněmovní tisk 698
Vl. návrh novely zák. o pobytu cizinců na území ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 8. 2000.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 15, dokument 15/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Rostislav Harazin), Výbor pro evropskou integraci (Ing. Vlastimil Šubrt), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Josef Pavlata), Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 2. 2001 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 15/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 14. 2. 2001 a přijal usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako tisk 15/3 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 14. 2. 2001 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 15/4 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 14. 2. 2001 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 15/5 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 2. 2001 a přijal usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako tisk 15/1 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 3. 2001 poslancům jako tisk 698/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 3. 2001 poslancům jako tisk 698/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 34, usnesení č. 1496).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 4. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 4. 2001.

Zákon vyhlášen 26. 4. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 140/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Cizinci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, cizinecké právo, povolení k pobytu, vízová politika, vstup cizinců, vyhoštěníISP (příhlásit)