Sněmovní tisk 686
Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 8. 2000.
Zástupce navrhovatele: Kužvart Miloš.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 686/0 dne 28. 8. 2000.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 9. 2000. Určil zpravodaje: Mgr. Václav Nájemník a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 10. 2000 na 28. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1271).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 23. 2. 2001 na 34. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1442).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 5. 3. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 29. 3. 2001.

Senát

 • PS

  Miloš Kužvart předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 22/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Horák).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 3. 2001 a přijal usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako tisk 22/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 21. 3. 2001 a přijal usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako tisk 22/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 10. 4. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 24. 8. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 42 pod číslem 89/2005 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: biologická norma, Česká republika, genetické inženýrství, geneticky modifikovaný organismusISP (příhlásit)