Sněmovní tisk 635
Novela trestního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 24. 5. 2000.
Zástupce navrhovatele: Chytka Radim a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 635/0 dne 26. 5. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 5. 2000. Vláda zaslala stanovisko 23. 6. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 6. 2000 jako tisk 635/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 11, dokument 11/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jaroslav Kubera) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (MUDr. Martin Dvořák), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Prof.PhDr. Josef Jařab, CSc.).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 14. 2. 2001 a přijal usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako tisk 11/2 (zamítá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 21. 2. 2001 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 11/1 (zamítá).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 2. 2001 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 11/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 2. 2001 na 5. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 63).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 3. 2001 poslancům jako tisk 635/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 3. 2001 poslancům jako tisk 635/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 45, usnesení č. 1499).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 4. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 4. 2001.

Zákon vyhlášen 26. 4. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 139/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vandalismus, Zákon trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: trestný čin, trestný čin proti majetku, vandalismus, výkon trestuISP (příhlásit)