Sněmovní tisk 610
Vl. návrh zák. o státních dluhopis. programech za rok 1999

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 5. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 610/0 dne 3. 5. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2000 (usnesení č. 279). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1018).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 10. 2000 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 10. 2000 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 610/3, který byl rozeslán 24. 10. 2000 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 10. 2000 na 28. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 422, usnesení č. 1296).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 360, dokument 360/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 11. 2000 a přijal usnesení č. 412, které bylo rozdáno jako tisk 360/1 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 12. 12. 2000 na 29. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 541, usnesení č. 1370).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 12. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 12. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 12. 2000.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 143 pod číslem 493/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: emise cenných papírů, financování rozpočtu, rozpočtový schodek, snižování dluhu, státní rozpočet, umořování veřejného dluhu, veřejné půjčky, veřejný dluhISP (příhlásit)